توصیه های جدید CDC درباره ی تجویز داروهای مخدر

از تجویز هم زمان اپیوئیدها و بنزودیازپین ها باید اجتناب شود.

اپلیکیشن تلفن هوشمند، فشار خون را درست نشان نمی دهد

این اپلیکیشن فشارخون بالا را کمتر نشان می دهد.

در بیشتر توصیه ها در زمینه ی غربالگری سرطان، اشاره ای به فواید و خطرات نمی شود

همه باید از فواید و خطرات اقدامات غربالگری سرطان آگاهی یابند.

ضریب کلسیفیکاسیون کرونری و پیش بینی احتمال مرگ و میر

این ضریب بر اساس یافته های سی تی اسکن قفسه ی سینه و نوار قلبی محاسبه می شود.

دعوا بر سر امگا-3

قرص Vascepa (فرآورده ی امگا-3) تنها برای درمان افزایش شدید تریگلیسرید تأیید شده است.

پیوند بافت چربی قهوه ای برای درمان سندرم تخمدان پلی کیستی

مشخصه ی اصلی این بیماری، یعنی مقاومت به انسولین، با پیوند بافت چربی قهوه ای قابل درمان است.

کلسترول خوب، همیشه خوب نیست

یک جهش ژنی خاص ممکن است با وجود افزایش HDL، خطر بیماری قلبی را افزایش دهد.

ماسک ان-95 بهتر از ماسک جراحی معمولی نیست

استفاده از ماسک ان-95 در بیمارستان ها توصیه نمی شود.

غربالگری بزرگسالان از نظر سل نهفته

این غربالگری در افراد عادی باید دست کم یک نوبت انجام شود و در افراد پرخطر، هر سال تکرار شود.

چه نشانگرهایی در سرطان پستان مفید هستند؟

علاوه بر وضعیت نشانگرها، باید به مرحله (stage)، وضعیت های هم زمان (comorbidities) و ارزش هایی که برای بیمار تقدم دارند نیز توجه شود.

اقداماتی که باعث کاهش تجویز آنتی بیوتیک می شود

ارائه ی دلیل موجه و مقایسه با همکاران با بیشترین کاهش میزان تجویز آنتی بیوتیک غیرضروری همراه است.

راهنمای درمان صرع

این راهنما به طور رایگان از اینترنت قابل دانلود است.

راهنمای درمان افسردگی

هیچ تفاوت معنی داری بین ضدافسردگی های نسل دوم و رفتار درمانی شناختی وجود ندارد.

کارزار انتخاب هوشمندانه و توصیه هایی در زمینه ی آزمایش HIV

Choosing Wisely Campaign، با هدف کاهش اتلاف منابع و پیشگیری از آزمایش های غیرضروری به پا شده است.

رویش دندان تب زا نیست

افزایش دما به حدی نیست که تب تلقی شود.

ما را به چالش بکشید

مجله ی نیوانگلند گزینه ای تحت عنوان Challenge us به نسخه ی آنلاین خود اضافه کرده است.

جراحی خروج گلوله از جمجمه

پزشکان نگران بودند که این گلوله هنگام خارج کردن منفجر شود.

مصرف زردینه ها و کاهش خطر اختلال عملکرد نعوظی

بیشترین مقدار زردینه در این مطالعه در مرکبات گزارش شده است.

مشترک شوید