دستورالعمل جدید سازمان بهداشت جهانی درباره درمان سرپایی مسمومیت حاد با تریاک

هر سال حدود 69 هزار نفر در سراسر جهان در اثر مسمومیت حاد با تریاک و مشتقات آن فوت می کنند.

مراقبت از مبتلایان به ابولا: چالشی برای همه مراکز درمانی

بزرگترین همه گیری ویروس ابولا (ایبولا) همچنان در غرب آفریقا می تازد.

کاربردهای بالینی تعیین توالی ژنوم و ارزش تشخیص مولکولی

آماده شدن پیش نویس ژنوم انسان در سال 2001، پزشکی ژنومیک وارد مرحله تازه ای شد.

باشگاه مجلات

مطالب این بخش در مجله پزشکان گیل چاپ شده است.