راه‌های غلبه بر ترس بچه‌ها از دکترها

نیمی از بچه‌ها از دکتر هراس دارند.

سرطان تیروئید اطفال در فوکوشیما

وجود ارتباط بین افزایش شیوع سرطان تیروئید در کودکان و حادثه نیروگاه اتمی فوکوشیما غیرمحتمل است.

نشانگر بالقوه سرطان سلول سنگفرشی: TRIM29

نقش TRIM29 در سرطان پستان، روده و لوزالمعده نشان داده شده است.

عدم استفاده از چتر، میزان مرگ‌ومیر و تروما را افزایش نمی‌دهد!

نتایج یک پژوهش باید با توجه به شرایط انجام آن تفسیر شود.

باکتری‌ها با‌هم حرف می‌زنند

آیا بشر در حال ورود به دوران پسا-آنتی‌بیوتیک است؟

قانون درمان ارزان خلاف قانون اساسی است

حکم یک قاضی می‌تواند منجر به توقف اجرای اوباماکِر در سراسر آمریکا شود.

غربال‌گری سرطان سرویکس به‌روش خودانجام

بیش‌تر زنان روش خودانجام را ترجیح می‌دهند.

روش‌های ساده برای افزایش دقت غربال‌گری سرطان سرویکس

آزمایش پاپ‌اسمیر در همان روز به افزایش دقت غربال‌گری کمک می‌کند.

نقش سابقه خانوادگی در غربال‌گری سرطان روده بزرگ

کولونوسکوپی روش ارجح غربال‌گری است.

غربال‌گری سرطان روده بزرگ با آزمایش خون مخفی مدفوع تنها در مردان مؤثر است

روش غربال‌گری در زنان و تومورهای سمت راست باید متفاوت باشد.

تازه‌ترین دستورالعمل درمان کلسترول بالا

ناشتا بودن برای آزمایش چربی خون لازم نیست.

آزمایش تیروسِک

نسخه سوم آزمایش تیروسِک قادر به شناسایی 112 ژن است.

ویزیت زنان سالم

انجام همه اجزای معاینه فیزیکی در جریان این ویزیت‌ها لازم نیست.

تازه‌ترین دستورالعمل فعالیت جسمانی

شرط حداقل 10 دقیقه برای هر جلسه ورزش برداشته شده است.

دستورالعمل درمان ملانوم در مراحل ابتدایی

مثبت یا منفی بودن SLNB اهمیت بالا در پیش‌آگهی دارد.

توصیه‌ها در زمینه مداخله رفتاری در چاقی

بیش‌تر این مداخله‌ها بر شناسایی موانع، خودپایشی وزن، حمایت هم‌نوع، و پیشگیری از بازگشت چاقی متمرکز است.

اول مسواک یا نخ دندان؟

استفاده از نخ دندان پیش از مسواک زدن بهتر است.

تأیید اولین نشان‌گر یائسگی

برای تشخیص یائسگی باید به مجموعه یافته‌های بالینی توجه شود.

ایمونوتراپی سرطان پستان

پذیرش ایمونوتراپی به عنوان یکی از اجزای درمان استاندارد سرطان پستان نسبت به سایر انواع سرطان کندتر بوده است.

اولین دستورالعمل درمان دارویی یبوست ناشی از اپیوئید

در بیشتر موارد، درمان دارویی به دلیل راحتی و ایمنی بیشتر، به تنقیه (انما) ترجیح داده می‌شود.

مشترک شوید