اختلال انعقادی ناشی از تروما

اختلال انعقادی ناشی از تروما (TIC) یک پاسخ بیوشیمیایی به آزار بافتی است.

کلاف گره خورده ای به نام کلسترول

از سال 2002 با ارائه توصیه های انستیتو ملی قلب، ریه و خون (NHLBI) در زمینه تشخیص و درمان کلسترول بالا و به روز رسانی آنها در سال 2004، جامعه پزشکی همواره منتظر نسخه جدیدتر همراه با جزئیات کامل بوده اند.

اطلاعات آزمایشگاهی

اطلاعات آزمایشگاهی آماده پاسخ به پرسشهای شما در زمینه آزمایشگاه تشخیص پزشکی، تشخیص سرطان، پاتولوژی (آسیب شناسی) و سیتولوژی است.

مشترک شوید